A M P L I F I C A T O R I    E    C A S S E:       A M P E G    S V T    4 1 0     H L F